Αρχική » Blog

  • από

Υπέρ υγείας και καλής Φώτισης Στεφάνου Ιωάννη Παντελή Παντελή Αναστασίας Ολυμπίας Μαρίας και υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των δούλων του Θεού Ιωάννη Λαμπρινής Νικολάου Δήμητρας Ελένης Ερασμιας Βασίλη Ευαγγελίας Αλέκου Γιώργου