Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog

Υπέρ ΙΆΣΕΩΣ : Ευαγγελίας

Υπέρ ΥΓΕΊΑΣ :
Αλεξίου Ιερομονάχου ➕ Συνοδείας του ,
Μωϋσέως Ιερομονάχου,
Γεωργίου Ιερομονάχου,
Νικολάου – Βαΐας ➕ Τέκνων & Εγγονών ,
Σπυρίδωνος – Ειρήνης ➕ Βασιλικής ,
Λουκίας ➕ τέκνων
Ιωάννου ➕ οικογενείας του

✝️ Υπέρ ΑΝΑΠΑΎΣΕΩΣ :
Αγέννητου ,
Ζήση Ιερέως ➕ Βαΐας Πρεσβυτέρας ,
Χρυσοστόμου Ιερομο-
νάχου ,
Παύλου ➕ Ταρασίου Ιερομονάχων
Χρήστου-Κωνστ/νιάς ,
Αικατερίνης ➕ Αντωνίας ,
Κωνσταντίνου – Ζωής
Νικολάου – Βασιλικής ➕ Κωνστ/νου