Αρχική » Αρχεία για admin

admin

  • από

Υπέρ υγείας κ φώτισεως. Αρχιμ ΝΙΚΗΦΌΡΟΥ. ΘΑλΗΣ. ΒΑΣΙΛΙΚΉΣ. ΣΥΝΑΔΈΛΦΩΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ. ΛΕΩΝΊΔΑΣ. ΕΧΘΡΏΝ. Ασθενών. Εξωτερικής κ εσωτερικής ιεραποστολης. Σταμάτιος. ΙΩΆΝΝΑΣ. Υπέρ αναπαύσεως. Ευθυμίου και Ελένης.

  • από

Υπέρ υγεία Παναγιώτης Μαρία Ασπασία Θεοδοσία Κωνσταντίνος Νεκταρία Ιωάννης Εμμανουέλα υπέρ αναπαύσεως Μιχαήλ Θεοδοσία

  • από

Υπέρ Αναπαύσεως: Θωμάς Νικόλαος Βασιλική Μαρία Αγγέλα Νικόλαος Ευθυμία Χαράλαμπος Δημήτριος

  • από

Υπέρ Υγείας: Μαρία-Στυλιανή Κωνσταντίνος Μαρία Θωμάς Σπυρίδων Γεώργιος Μαρία Νικόλαος Γεωργία Μαρία Δέσποινα

  • από

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ:ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΦΩΤΕΙΝΗΣ

  • από

Υπέρ υγείας των δούλων του Θεού Χαραλαμπου, Αντωνίου, Ειρήνης

  • από

Υπέρ υγεία Παναγιώτης Μαρία Ασπασία Θεοδοσία Κωνσταντίνος Νεκταρία Ιωάννης Εμμανουέλα υπέρ αναπαύσεως Μιχαήλ Θεοδοσία

  • από

Υπέρ υγεία Παναγιώτης Μαρία Ασπασία Θεοδοσία Κωνσταντίνος Νεκταρία Ιωάννης Εμμανουέλα υπέρ αναπαύσεως Μιχαήλ Θεοδοσία

  • από

Υπέρ υγείας. Αρχιμ ΝΙΚΗΦΌΡΟΥ. ΘΑλΗΣ. ΒΑΣΙΛΙΚΉΣ. ΣΥΝΑΔΈΛΦΩΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ. ΛΕΩΝΊΔΑΣ. ΕΧΘΡΏΝ. Ασθενών. Εξωτερικής ιεραποστολης. Φίλων. Κ συγγενών. Σταμάτιος. Υπέρ αναπαύσεως. Ευθυμίου και Ελένης.

  • από

Υπέρ υγεία Παναγιώτης Μαρία Ασπασία Θεοδοσία Κωνσταντίνος Νεκταρία Ιωάννης Εμμανουέλα υπέρ αναπαύσεως Μιχαήλ Θεοδοσία