Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρχεία για

Υπέρ υγείας και Θείας βοηθείας: Μάρκου, Αλεξάνδρου, Θεσσαλίας-Δήμητρας, Στεφάνου, Χριστίνας, Στεφάνου

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΙΔΡΑΣ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΑΝΑΗΣ

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΡΙΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ,ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Υπέρ υγείας και Θείας βοηθείας: Μάρκου, Στεφάνου, Χριστίνας, Βαλέριας, Σπυρίδωνα

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΙΔΡΑΣ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΑΝΑΗΣ

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΙΔΡΑΣ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΑΝΑΗΣ

Υπέρ υγείας και θείας βοηθείας : Μάρκου, Στεφάνου, Σπυρίδωνα, Βαλέριας, Νικολάου, Παυλίνας, Στεφάνου, Δημητρίου

Υπέρ υγείας Ιωάννου Μαρίας τέκνων και εγγονών ευχαριστώ

Υπέρ υγείας και Θείας Βοήθειας Ελευθερία Αριστοθέα Χρυσοβαλάντης

Υπέρ αναπαυσεως Στυλιανός