Αρχική » ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ

  • από

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΙΔΡΑΣ ΚΑΙ ΔΑΝΑΗΣ

  • από

Υπέρ υγείας Βασιλική. Αρχιμανδριτη Νικηφόρου. Θαλής.

  • από

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ : Αγγελική, Ευαγγελία

  • από

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ : Ιωάννης, Κων/νος, Φανή-Ειρήνη, Μαρία-Αγάπη, Αβάπτιστο, Χρήστος

  • από

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΜΑΡΙΑΣ,ΦΩΤΕΙΝΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΥ,ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

  • από

Υπέρ Υγείας Ευθυμίου Παρασκευής Δέσποινας Ελευθερίου Ιωάννη Αγάπης Χριστίνας Δέσποινας Ιωάννη Νικολάου Αθηνάς Δημητρίου Βασιλικής

  • από

Υπέρ αναπαύσεως Βασιλική. Ελένης. Ευθυμίου. Θαλής.

  • από

Υπέρ υγείας Αντώνιος Αντωνία Ελένη Γεωργία Κωνσταντίνος Αντώνιος Αθανάσιος Ντίνα Κωνσταντίνος Αντώνιος

  • από

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΙΔΡΑΣ ΚΑΙ ΔΑΝΑΗΣ

  • από

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΙΔΡΑΣ ΚΑΙ ΔΑΝΑΗΣ